Hoe graag we ook eind februari 2022 “Den dinge en zijn dinge” hadden gespeeld... het vervelende coronavirus en de maatregelen er rond deden ons beslissen om ook dit jaar de toneelvoorstellingen te annuleren.

Hoopvol gestart in september '21 waren de voorbereidingen echter steeds weer van afwachten, veronderstellingen maken, hopen op duidelijkheid, niet op langere termijn kunnen plannen, enz. Alles bleef zowat ter plaatse trappelen: publiciteit, decorbouw, repetities, algemene organisatie, ...

We kijken nu vol ongeduld uit naar het voorjaar van 2023, meer bepaald 10 - 11 - 17 - 18 maart om, hopelijk na een zorgeloze voorbereiding, ons talrijk publiek live te mogen verwelkomen op onze toneelavonden.

Laten we in het nieuwe jaar de lat zo hoog leggen dat we er vlotjes onderdoor kunnen. Geluk in grote en kleine dingen maar vooral gelukkig met elkaar!Using Format