In een ver verleden, begin jaren ’60, waren de bonte avonden één van de vaste onderdelen van KAJ Puurs. Heel wat jongeren kropen toen in de huid van één of ander personage. Er werd gezongen, gedanst, gegoocheld, ... Het zaaltje van het patronaat in de Palingstraat in Puurs (nu Jeugdhuis Jazaki) en de feestzaal van de broederschool in de Kerkstraat waren de locaties om aan ‘cultuur’ te doen. Midden jaren ’70 werd er een nieuwe leidingsploeg onder het voorzitterschap van Willy Houthooft opgericht. Na een bestuursvergadering werd ook beslist om met KAJ toneel te spelen. Een aantal jaren bleef men verder spelen onder die naam. 
In 1979 werd de toneelgroep omgedoopt tot ‘De Scharnier’, om niet-KAJ leden ook de kans te geven om mee toneel te spelen. Het was Dirk 'Den Titten' Van de Moortel die 'De Scharnier' als groepsnaam lanceerde met de filosofische uitleg: "een scharnier doet de theaterdeur opendraaien voor het publiek..." Sinds zijn ontstaan is toneelkring De Scharnier steeds gekenmerkt geweest door een gedrevenheid om het amateurtoneel op een hoger niveau te tillen. Men keek op geen inspanning om de toeschouwers een aangenaam avondje uit te bezorgen.


In 2020 vierde Toneelkring De Scharnier zijn 45-jarig bestaan!


Using Format